Privaatsuspoliitika

  1. Üldised sätted

1.1. Käesolevad isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjad (edaspidi “Privaatsuspoliitika”) reguleerivad isikuandmete töötlemist VarenaGrupp OÜ (registrikood: 10974750) poolt, mis on seotud VarenaGrupp OÜ veebisaidi varena.ee (edaspidi “Veebisait”) kasutamisega.

1.2. VarenaGrupp OÜ austab teie privaatsust ja kohustub kaitsma teie isikuandmeid, järgides isikuandmete kaitse seadust, Euroopa Liidu üldist andmekaitse määrust (GDPR) ja teisi asjakohaseid õigusakte.

  1. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

2.1. Isikuandmete töötlemise eesmärk on tagada Veebisaidi toimimine, pakkuda ja arendada Veebisaidil pakutavaid teenuseid ning vastata kontaktvormi kaudu esitatud päringutele.

2.2. Veebisaidi kaudu kogume järgmisi isikuandmeid: nimi, e-posti aadress, telefoninumber, ettevõtte nimi.

2.3. Isikuandmeid kogume ainult vajalikus ulatuses, eesmärgipäraselt ja seaduslikult.

  1. Google Analytics ja Search Console

3.1. Kasutame Veebisaidil Google Analytics 4 ja Google Search Console teenuseid, et analüüsida Veebisaidi kasutamist, koostada anonüümseid statistilisi aruandeid kasutajate tegevuse kohta ja parandada Veebisaidi toimimist.

3.2. Lisateavet Google’i privaatsuseeskirjade kohta leiate Google’i privaatsus- ja tingimuste lehelt.

  1. Isikuandmete jagamine

4.1. Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Veebisaidi toimimiseks või kui see on seadusega nõutud.

  1. Isikuandmete turvalisus

5.1. Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.

  1. Õigused ja kontaktinfo

6.1. Teil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, parandada või kustutada oma isikuandmeid, piirata isikuandmete töötlemist, vastu seista isikuandmete töötlemisele, nõuda andmete ülekandmist ja esitada kaebus andmekaitse järelevalve asutusele.

6.2. Kõigi isikuandmetega seotud küsimuste või taotluste korral võtke meiega ühendust aadressil info@varena.ee või aadressil: Rapla maakond, Rapla vald, Valtu küla, Arturi tn 4, 79531.

  1. Privaatsuspoliitika muutmine

7.1. VarenaGrupp OÜ jätab endale õiguse muuta Privaatsuspoliitikat. Kõik Privaatsuspoliitika muudatused avaldatakse Veebisaidil.

Käesolev Privaatsuspoliitika on jõustunud 12. juuli 2023.

Soovid kiiret vastust oma küsimusele?

Kirjuta meile ja aitame su küsimustele vastused leida. 

Skip to content